Χριστίνα Ταμπουρέα: Η Γενική Εμπορική Διευθύντρια του ΙΑΣΩ στο Yes I do!

"Η φύση δεν θα μας έδινε τη δυνατότητα να γίνουμε μητέρες εάν δεν ήμασταν τόσο δυνατές!"