Τι πληρώνει ο γαμπρός στον γάμο;

Τουλάχιστον, τι λέει το έθιμο ότι πληρώνει...

The groom files: Λύνουμε όλες τις απορίες του γαμπρού!

Όχι, δεν αρκεί να εμφανιστείτε στην εκκλησία!