Από το 2008 που θεσμοθετήθηκε στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, όλο και περισσότερα ζευγάρια επιλέγουν το σύμφωνο συμβίωσης ως το next level στη σχέση τους. Το 2020 τα σύμφωνα συμβίωσης ανήλθαν σε 8.986*, συμπεριλαμβανομένων 172 μεταξύ ανδρών και 64 μεταξύ γυναικών, παρουσιάζοντας αύξηση 13,4% έναντι του 2019.

Photo by Olya Kobruseva on Pexels

Τι είναι το σύμφωνο συμβίωσης;

Το σύμφωνο συμβίωσης είναι η συμφωνία δύο ενήλικων προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους.

Ποια είναι η διαδικασία που απαιτείται;

Το σύμφωνο συμβίωσης καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ενώπιον συμβολαιογράφου. Αφού υπογραφεί και από τα δύο μέρη, πρέπει να κατατεθεί αντίγραφο στον ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους και εκείνος με τη σειρά του θα το καταχωρίσει στο ειδικό βιβλίο του ληξιαρχείου.

Είναι απαραίτητη η παρουσία δικηγόρου;

Όχι, μόνο του συμβολαιογράφου.

Απαιτείται η παρουσία μαρτύρων;

Όχι, δεν απαιτείται.

Photo by Gift Habeshaw on Unsplash

Από πότε ξεκινάει η ισχύς του συμφώνου συμβίωσης;

Η ισχύς της συμφωνίας ξεκινάει με την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στον ληξίαρχο του τόπου κατοικίας του ζευγαριού και την καταχώρισή του στο ειδικό βιβλίο του ληξιαρχείου.

Ποια έγγραφα απαιτούνται;

Και τα δύο μέρη πρέπει να έχουν μαζί τις ταυτότητές τους. Ακόμα, θα πρέπει να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Τι προβλέπει το σύμφωνο για τα κοινά περιουσιακά στοιχεία;

Σύμφωνα με τον νόμο, με το σύμφωνο συμβίωσης μπορεί να ρυθμίζονται οι περιουσιακές σχέσεις των συμβληθέντων και ιδίως η τύχη των περιουσιακών στοιχείων που θα αποκτηθούν κατά τη διάρκεια του συμφώνου (αποκτήματα). Αν δεν υπάρχει συμφωνία για τα αποκτήματα, το κάθε μέρος έχει, μετά τη λύση του συμφώνου, αξίωση κατά του άλλου για ό,τι αυτό απέκτησε και με τη δική του συμβολή.

Τι ισχύει για το επώνυμο των παιδιών;

Όπως έχει προβλέψει ο νομοθέτης, το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του συμφώνου συμβίωσης ή εντός τριακοσίων ημερών από τη λύση ή την αναγνώριση της ακυρότητάς του, φέρει το επώνυμο που επέλεξαν οι γονείς του με κοινή και αμετάκλητη δήλωσή τους που περιέχεται στο σύμφωνο ή σε μεταγενέστερο συμβολαιογραφικό έγγραφο, πριν από τη γέννηση του πρώτου τέκνου. Το επώνυμο που επιλέγεται είναι κοινό για όλα τα τέκνα και είναι υποχρεωτικά το επώνυμο του ενός από τους γονείς ή συνδυασμός των επωνύμων τους. Αν η δήλωση παραλειφθεί, το τέκνο θα έχει σύνθετο επώνυμο, αποτελούμενο από το επώνυμο και των δύο γονέων του.

Ευχαριστούμε θερμά για τις πληροφορίες τον δικηγόρο κ. Φώτη Παπαντωνίου.

*Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τα Ληξιαρχεία των Δημοτικών Αρχών και ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αφορούν τα σύμφωνα συμβίωσης που υπογράφηκαν στην ελληνική επικράτεια κατά το 2020.

 

Διαβάστε αυτό το άρθρο και ακόμα περισσότερα στο νέο τεύχος του Yes I Do που κυκλοφορεί σε 300 premium σημεία σε όλη την Ελλάδα.

RELATED POSTS