Από τον Παναγιώτη Κούστα

Ένα, δύο, τρία, Άλγεβρα και Χημεία. Πάμε ξανά. Ποια δικαιολογητικά θα χρειαστείτε για να βγάλετε άδεια πολιτικού γάμου, μία για τον καθένα σας, έτσι ώστε να μπορέσετε να παντρευτείτε; Αφήνουμε τις δημοσιογραφικές σάλτσες  στην άκρη και τα παραθέτουμε με αρίθμηση, αφού σας πληροφορήσουμε ότι πρέπει να τα καταθέσετε αυτοπροσώπως στον δήμο κατοικίας σας.

Φωτογραφία v.ivash – www.freepik.com

1. Απλή φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας, μαζί με το πρωτότυπο έγγραφο.

2. Αντίγραφο ή απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γέννησής σας από το ληξιαρχείο του τόπου γέννησής σας ή από το ειδικό ληξιαρχείο Αθηνών, αν έχετε γεννηθεί στο εξωτερικό.

3. Δικαστική απόφαση αν κάποιος από εσάς είναι ανήλικος κάτω των 18 ετών.

4. Δημοσίευση του γάμου σας -στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα ονόματα και τα επώνυμα τα δικά σας αλλά και των γονιών σας, ο τόπος κατοικίας σας και ο τόπος που θα τελεστεί ο γάμος (χωρίς ημερομηνία τέλεσης) – σε ημερήσια εφημερίδα και προσκόμιση μίας ολόκληρης εφημερίδας στην υπηρεσία.

5. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, πρέπει να προσκομίσετε τη ληξιαρχική πράξη του γάμου σας με καταχωρημένο το διαζύγιο.

6. Σε περίπτωση χηρείας, πρέπει να προσκομίσετε τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του εκλιπόντος συζύγου.

7. Παράβολο χαρτοσήμου των 15 ευρώ από την εφορία (ένα για τον καθένα σας).

8. Φωτοτυπία οποιουδήποτε αποδεικτικού (απόδειξη ΔΕΚΟ, κινητή τηλεφωνία, τράπεζα, βιβλιάριο ασθενείας, εκκαθαριστικό εφορίας και τα λοιπά) που να φαίνεται ο τόπος κατοικίας, ανά άτομο (οι λογαριασμοί πρέπει να είναι πρόσφατοι).

Yes I Do Plus Info: Το Γραφείο Πολιτικών Γάμων του Δήμου σας θα σας προμηθεύσει με τις αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας γάμου και τις υπεύθυνες δηλώσεις του Άρθρου 8 του Νόμου 1599/86, τις οποίες μπορείτε να συμπληρώσετε και να υπογράψετε επιτόπου. Αφού παραλάβετε τις άδειες του γάμου σας, θα καταθέσετε κοινή αίτηση στον Δήμο, με την οποία θα ζητάτε την τέλεση του πολιτικού γάμου και θα οριστικοποιείτε την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο που θέλετε να γίνει. Μην ξεχνάτε ότι την ημέρα του γάμου σας πρέπει να έχετε μαζί σας 2 μάρτυρες άνω των 18 ετών.

Yes I Do Fact: Έχετε υπόψη ότι ισχύουν διαφορετικά δικαιολογητικά για τους Έλληνες του εξωτερικού και για τους αλλοδαπούς ανάλογα με το αν είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας ή μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Οπότε, αν ένας από τους δυο σας ανήκει σε κάποια από αυτές τις ομάδες θα πρέπει να απευθυνθείτε στον Δήμο κατοικίας σας ή στον Δήμο στον οποίο ενδιαφέρεστε να τελέσετε τον γάμο σας για περισσότερες πληροφορίες.

Must Read:

Αληθινή Μαρτυρία: Παντρεύτηκα στο δημαρχείο με την κοιλιά στο στόμα και μαύρο φουστάνι

Έχω κάνει πολιτικό γάμο. Αξίζει να προχωρήσω και σε θρησκευτικό;

Πολιτικός γάμος στην εποχή του κορωνοϊού: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

Most Popular:

Destination Weddings 2021: Πώς θα είναι άραγε;

10 wedding trends που θα βλέπουμε παντού το 2021

Το #1 wedding free press της χώρας στην πόρτα σας! Εξασφαλίστε τώρα τη δική σας ετήσια συνδρομή στην έντυπη έκδοση του Yes I Do με ένα κλικ εδώ.