Οι πρωταγωνιστές του φέτινου καλοκαιριού, τα ζευγάρια που έιπαν το Yes I Do ενισχύουν τις ελπιδές για ένα φωτεινό αύριο. Η συνταγή έιναι απλή: Χαμόγελα, ανεμελιά και ισχυρές δόσεις Ελλάδας.