Όχι, δεν σκοτώνει ο γάμος το σεξ!

Ένας ακόμη μύθος καταρρίπτεται…