Τα νέα δεδομένα για τους γάμους. Έρχονται και στην Ελλάδα;

Δημοσιεύτηκε το νέο πρωτόκολλο από το Υπουργείο Υγείας και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επαγγελματιών Εκδηλώσεων