Οι κανόνες του Bachelor Party!

Bachelor Party 101: για να μη μοιάζει το bachelor με σκηνή του The Hangover!