Τι πληρώνει ο μπαμπάς του γαμπρού στον γάμο;

Σε ποιον πέφτει ο κλήρος του νυφικού;