Γάμοι 2021: Όσα αναμένεται να αλλάξουν από τον Ιούνιο!

Πόσα άτομα θα επιτρέπονται στις εκκλησίες και ποιο θα είναι το όριο ατόμων για τις δεξιώσεις