Τι πληρώνει ο γαμπρός στον γάμο;

Τουλάχιστον, τι λέει το έθιμο ότι πληρώνει...