Τhe “Κουφέτο” Project.

Με την υπογραφή της Κουφετοποιίας Χατζηγιαννάκη.