Τι να κάνεις με τα ανεπιθύμητα δώρα γάμου;

Και, μάλιστα, με εκείνα τα δώρα γάμου που δεν μπορείς να επιστρέψεις;