Όσο καιρό σχεδιάζετε τον γάμο σας, επισκέπτεστε οίκους με νυφικά φορέματα, καταστήματα με νυφικά είδη, χώρους για γαμήλιες εκδηλώσεις -σίγουρα δεν σκεφτήκατε να πάτε ακόμη σε ένα λογιστικο γραφειο!

Χρειάζεται ωστόσο -όσο «αντιρομαντικό» και αν σας ακούγεται- να θέσετε μερικά ερωτήματα στον λογιστή σας προτού παντρευτείτε, ώστε να σας ενημερώσει για τις μεταβολές που πρόκειται να συντελεστούν σε σχέση με τα λογιστικά σας.

wedding budget 1

Τι αλλάζει στη δήλωση εισοδημάτων

Η φορολογική νομοθεσία υποχρεώνει τους συζύγους να υποβάλλουν κοινή δήλωση των εισοδημάτων τους. Υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης καθίσταται ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν στο ζευγάρι ωστόσο, υπολογίζονται χωριστά για τον κάθε σύζυγο. Σε περίπτωση ζημίας σε εισόδημα του ενός δεν προβλέπεται συμψηφισμός με τα εισοδήματα του άλλου. Η κοινή δήλωση εισοδημάτων εν τέλει ωφελεί και τους δύο συζύγους καθώς το οικογενειακό εισόδημα, το σύνολο δηλαδή των δηλωθέντων εισοδημάτων, καλύπτει τις τεκμαρτές δαπάνες.

wedding budget 2

Τι ισχύει σε σχέση με τα περουσιακά

Η νομοθεσία επιτρέπει σε κάθε σύζυγο να έχει τη δική του περιουσία και να ρυθμίζει οτιδήποτε σε σχέση με αυτή χωρίς τη συμβολή του άλλου. Τα ακίνητα που ο καθένας διαθέτει πριν την τέλεση του γάμου δεν θεωρούνται αποκτήματα οπότε σε περίπτωση μεταβολής της οικογενειακής κατάστασης, δεν τίθενται στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τις τραπεζικές καταθέσεις.

Πολύ συχνά κατά τη διάρκεια ενός γάμου συμβαίνει να γίνεται επαύξηση της περιουσίας του ενός συζύγου σε βάρος του άλλου. Ο νόμος προστατεύει τον οικονομικά ασθενέστερο σύζυγο που συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση της κοινής περιουσίας. Του επιτρέπει να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης που προέρχεται από δική του συμβολή, ασχέτως αν είναι ο άνδρας ή η γυναίκα -και οι δύο έχουν ίσα δικαιώματα στα αποκτήματα κατά τη διάρκεια της κοινής τους διαβίωσης.

wedding budget 3

Γίνεται να κάνετε προσύμφωνο γάμου;

Πιθανώς έχετε ακούσει ότι πολλοί celebrities προτού παντρευτούν υπογράφουν ένα προσύμφωνο γάμου στο οποίο ορίζονται ζητήματα περιουσίας και όχι μόνο. Συνήθως η ύπαρξή του γίνεται ευρέως γνωστή αφότου οι διάσημοι χωρίσουν καθώς στο προσύμφωνο μεταξύ άλλων καταγράφεται το καθεστώς που διέπει τις νομικές περιουσιακές σχέσεις των συζύγων με σκοπό τη ρύθμιση των οικονομικών σχέσεων μετά το διαζύγιο. Στη χώρα μας η ύπαρξη ενός προσυμφώνου δεν μπορεί να υπερισχύσει του νόμου και πιθανώς σε περίπτωση λύσης του γάμου να αποτελέσει απλά αποδεικτικό στοιχείο της οικονομικής επιφάνειας του κάθε ένα από τους συζύγους.

wedding budget 4

Photos: Pinterest

Yes I do team