Ο ρόλος του νονού δεν περιορίζεται μόνο στην αγορά των βαπτιστικών ρούχων και της πασχαλινής λαμπάδας κάθε χρόνο. Ο άνθρωπος που θα επιλέξουν οι γονείς να γίνει ο ανάδοχος του παιδιού τους, γίνεται από εκείνη τη στιγμή μέλος της οικογένειας και δημιουργεί έναν πολύτιμο δεσμό με το πνευματικό παιδί του.

Photo credits: Arte Cinematica

Καθώς το μυστήριο της βάπτισης πλησιάζει, το άγχος των νονών να τα φέρουν όλα εις πέρας με επιτυχία αυξάνεται. Είναι όλα εντάξει με την εκκλησία; Μήπως λείπει κάτι από το βαπτιστικό σετ; Τι θα γίνει αν κλαίει το μωρό; Μέσα στο χάος της τελευταίας στιγμής ξεχνούν να κάνουν επανάληψη στο “Πιστεύω” με αποτέλεσμα να φτάνουν στην εκκλησία ελαφρώς απροετοίμαστοι.

Photo credits: timokefoto (Pixabay)

Επειδή λοιπόν έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που το διδαχθήκαμε στο σχολείο, παρακάτω παραθέτουμε ολόκληρο το απόσπασμα για να μη βρεθείτε προ εκπλήξεως την πιο ακατάλληλη στιγμή.

Διαβάστε ολόκληρο το απόσπασμα:

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα,
ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.
Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν,
ον Υιόν τον Θεού τον μονογενή,
τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων.
Ως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα,
ομοούσιον τω Πατρί, δι’ ου τα πάντα εγένετο.
Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών
και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα.
Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα.
Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα, κατά τας Γραφάς.
Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.
Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος.
Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον,
το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών.
Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και άποστολικήν Εκκλησίαν.
Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.
Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών.
Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.
Αμήν.

Yes I Do tip: Μπορεί το βαφτιστήρι σας να θέλει να… επεξεργαστεί το βιβλίο, καθώς θα το κρατάτε αγκαλιά και θα διαβάζετε το “Πιστεύω”. Καλό θα ήταν λοιπόν να προσπαθήσετε να το αποστηθίσετε προκειμένου να είστε πιο άνετοι εκείνη τη στιγμή. Θυμηθείτε ότι το έχετε κάνει ξανά στα μαθητικά σας χρόνια, επομένως δεν θα είναι τόσο δύσκολο όσο φαντάζεστε!

RELATED POSTS