Το θέμα δεν είναι ευχάριστο και ένα είναι το σίγουρο. Δεν ταιριάζει σε ένα περιοδικό γάμου. Παρ’ όλ’ αυτά, επειδή στο «Yes I Do» είμαστε ρεαλιστές και καθώς τα νούμερα καμιά φορά μας εκπλήσσουν, συναντήσαμε τον δικηγόρο του Δ.Σ.Α. Φώτη Α. Παπαντωνίου για να μας απαντήσει σε ερωτήσεις που ιδανικά δεν θα θέλαμε ούτε να σκεφτούμε. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ G WEDD FOTOGRAFIA BY GEORGE BOUZAKIS

Κύριε Παπαντωνίου, ποια είδη διαζυγίου υπάρχουν;

Καλησπέρα σας και ευχαριστώ θερμά που με συμπεριλάβατε στην παρέα σας. Θα αναφερθούμε σε ένα όχι και τόσο ευχάριστο θέμα, αυτό του διαζυγίου. Τα είδη του διαζυγίου μπορούμε να πούμε ότι είναι δύο με βάση τη διαδικασία έκδοσής τους:

1. Το συναινετικό διαζύγιο είναι μία νέα διαδικασία που έχει μεταφερθεί από τα δικαστήρια στους συμβολαιογράφους. Αυτή η λύση γάμου, με άλλα λόγια, με τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης, είναι τόσο έγκυρη όσο και άμεση, υπό την έννοια ότι η δικαστική διαδικασία παρακάμπτεται και απαραίτητη είναι η συναίνεση και των δύο συζύγων.

2. To κατ’ αντιδικία ή αντιμωλία διαζύγιο, όταν οι δύο σύζυγοι δεν φαίνεται να συμφωνούν για ζητήματα που αφορούν στη λύση του γάμου τους και δεν υπάρχει μεταξύ τους συνεννόηση προκειμένου να επιτευχθεί συναίνεση, έτσι καταφεύγουν σε διαδικασία αντιδικίας και έκδοση απόφασης μέσα από δίκη.

Ας μιλήσουμε με αριθμούς. Πόσοι γάμοι στην Ελλάδα καταλήγουν σε διαζύγιο;

Στατιστικές οι οποίες υπάρχουν από το 2017 μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, δείχνουν ότι, στους πέντε γάμους, οι δύο καταλήγουν σε διαζύγιο.

Ποιο διαζύγιο μπορεί να χαρακτηριστεί ως το πιο «εύκολο»;

Σίγουρα, κανένα διαζύγιο δεν θεωρείται εύκολο για ένα ζευγάρι. Κατά την έννοια που χρησιμοποιείτε τον όρο όμως, ως «εύκολο» διαζύγιο μπορεί να θεωρηθεί το συναινετικό, καθώς υπάρχει αμοιβαία θέληση και συνεννόηση και παρακάμπτεται η διαδικασία στις δικαστικές αίθουσες, με αποτέλεσμα να απαιτείται και μικρότερο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαζυγίου.

<a href=’https://www.freepik.com/photos/wedding’>Wedding photo created by freepik – www.freepik.com</a>

Αν το ζευγάρι έχει παιδιά, τι προβλέπει ο νόμος;

Αφού ακόμη δεν έχει ψηφιστεί ο νόμος για τη συνεπιμέλεια των τέκνων και εφόσον δεν υπάρχει σχετική συμφωνία, μπορεί αρχικώς με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων να ρυθμιστούν προσωρινά τα θέματα της επιμέλειας-επικοινωνίας και διατροφής του τέκνου και εν συνεχεία με αγωγή. Αξίζει να σημειωθεί μια σημαντική τροποποίηση του νόμου, όπου πλέον δεν επιτρέπει στον γονέα που έχει την επιμέλεια να αλλάξει τόπο κατοικίας κατά τρόπο που να επηρεάζει ουσιωδώς την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα χωρίς τη συναίνεσή του ή χωρίς δικαστική απόφαση.

Τι συμβαίνει με την κοινή περιουσία του ζευγαριού μετά το διαζύγιο;

Αν ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο γάμος, αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης που προέρχεται από τη δική του συμβολή. Τεκμαίρεται ότι η συμβολή αυτή ανέρχεται στο ένα τρίτο της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη ή καμία συμβολή. Στην αύξηση της περιουσίας των συζύγων δεν υπολογίζεται ό,τι αυτοί απέκτησαν από δωρεά, κληρονομιά ή κληροδοσία ή με διάθεση των αποκτημάτων από αυτές τις αιτίες. (Άρθρο 1400 ΑΚ)

Ποιο είναι το πιο γρήγορο χρονικό διάστημα που μπορεί να χωρίσει ένα ζευγάρι;

Καθένας από τους συζύγους μπορεί να ζητήσει διαζύγιο αμέσως αν οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά, από λόγο που αφορά στο πρόσωπο οποιουδήποτε εκ των συζύγων ή και των δύο, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα. Από τη στιγμή που ο εναγόμενος δεν αποδεικνύει το αντίθετο, ο κλονισμός τεκμαίρεται σε περίπτωση διγαμίας ή μοιχείας αυτού, εγκατάλειψης του ενάγοντος ή επιβουλής της ζωής του από τον εναγόμενο, καθώς και σε περίπτωση άσκησης από τον εναγόμενο ενδοοικογενειακής βίας εναντίον του ενάγοντος. Εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από δύο τουλάχιστον χρόνια, ο κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί, έστω και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά στο πρόσωπο του ενάγοντος. Η συμπλήρωση του χρόνου διάστασης υπολογίζεται κατά τον χρόνο συζήτησης της αγωγής και δεν εμποδίζεται από μικρές διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ των συζύγων.

<a href=’https://www.freepik.com/photos/wedding’>Wedding photo created by freepik – www.freepik.com</a>

Πόσο χρόνο χρειάζεται ένα ζευγάρι για να έχει στα χέρια του το διαζύγιο;

Δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαζυγίου. Σαφώς και εδώ υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του συναινετικού διαζυγίου και του κατ’ αντιδικία. Κατά μέσο όρο, η διάρκεια για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου είναι περίπου δύο με τρεις μήνες, δίχως να προβλέπεται σχετική προθεσμία πέραν ενός δεκαημέρου που πρέπει να παρέλθει από την κατάθεση της συμφωνίας στο δικαστήριο έως τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης. Έτσι, στο άνω διάστημα των δυο τριών μηνών συνυπολογίζονται οι συνεννοήσεις μεταξύ των συζύγων και των δικηγόρων για την τελική μορφή της έγγραφης συμφωνίας με τη ρύθμιση των θεμάτων επιμέλειαςδιατροφής-επικοινωνίας, εάν υπάρχουν παιδιά, των περιουσιακών θεμάτων, τη συγκέντρωση εγγράφων, τη σύνταξη και υπογραφή του διαζυγίου, την πνευματική λύση του γάμου –αν έχουμε θρησκευτικό γάμο– και τέλος την καταχώρησή του στο ληξιαρχείο. Αντιθέτως, το ελάχιστο που μπορεί να διαρκέσει ένα κατ’ αντιδικία διαζύγιο είναι περίπου έναν με ενάμιση χρόνο από τότε που θα επισκεφθεί κάποιος τον δικηγόρο, και αυτό δεν μπορώ να σας το πω και με μεγάλη άνεση, καθώς υπάρχουν πολλές μεταβλητές που επηρεάζουν το άνω διάστημα, όπως ο χρόνος σύνταξης της αγωγής, ο χρόνος που προσδιορίζει το Πρωτοδικείο την υπόθεση, η τυχόν αναβολή ή ματαίωση της υπόθεσης από τυχαίο γεγονός (Covid-19, απεργίες, εκλογές κ.ά.) αλλά και ο χρόνος που θα χρειαστεί ο δικαστής για να εκδώσει την απόφαση. Βέβαια, στο άνω διάστημα κάνουμε λόγο για ελάχιστο διάστημα, διότι θεωρούμε ότι η υπόθεση θα εκδικαστεί μόνο σε πρώτο βαθμό, δηλαδή μόλις εκδοθεί η απόφαση και από την επίδοσή της στον αντίδικο παρέλθει η προθεσμία των ένδικων μέσων ή αν αυτός παραιτηθεί από την άσκηση ένδικων μέσων. Σε άλλη περίπτωση, η διαδικασία μπορεί να φτάσει μέχρι και τον Άρειο Πάγο και όλο αυτό να κρατήσει χρόνια.

Είναι μια ακριβή υπόθεση το διαζύγιο;

Αν το διαζύγιο είναι συναινετικό, δεν απαιτούνται μεγάλα έξοδα. Αν όμως δεν είναι συναινετικό, τότε μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες παράλληλα με την αγωγή του διαζυγίου, και έτσι να μην μπορεί να προβλεφθεί το κόστος όλων των ενεργειών.

Τι ρόλο παίζουν στο διαζύγιο τα «τρίτα πρόσωπα»;

Ένα τρίτο πρόσωπο μπορεί να επηρεάσει τη σχέση ενός ζευγαριού. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι είτε κάποιος ερωτικός σύντροφος ή ακόμα και κάποιο μέλος της οικογένειας με επιρροή στον έναν από τους δύο συζύγους. Το βάρος όμως δεν θα πρέπει να το επωμίζεται το πρόσωπο αυτό σε έναν πιθανό χωρισμό. Προϋπόθεση για να πετύχει τον στόχο του το πρόσωπο αυτό είναι η απουσία θωράκισης στην οικογένεια του ζευγαριού στο οποίο εισχωρεί το τρίτο πρόσωπο και βασική ευθύνη φέρουν και οι δύο σύζυγοι.

Ποια είναι η πρώτη συμβουλή που δίνετε σε ένα ζευγάρι που έρχεται σε εσάς για να προχωρήσει στην έκδοση διαζυγίου;

Καλό θα ήταν ένα ζευγάρι, πριν φτάσει στον δικηγόρο, να είναι σίγουρο πως έχει εξαντλήσει κάθε ενδεχόμενο για να «σώσει» τον γάμο του και να καταφεύγει σε εμάς σαν την τελευταία λύση. Ιδιαίτερα εάν στον γάμο υπάρχουν παιδιά, καλό θα ήταν πρώτα να συμβουλευτεί και κάποιον ειδικό στην επίλυση προβλημάτων μεταξύ των συζύγων.

Διαβάστε αυτό το άρθρο και ακόμη περισσότερα στο νέο τεύχος του Yes I Do που κυκλοφορεί σε 300 premium σημεία σε όλη την Ελλάδα.

Must Read:

Divorce party: How-to… για το πιο ανατρεπτικό πάρτι της ζωής σας

Διαζύγιο: 5 πράγματα που πρέπει να ξέρεις πριν χωρίσεις

10 ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε σε έναν wedding planner

Most Popular:

Οι 10 βασικές υποχρεώσεις της κουμπάρας!

8 έθιμα γάμου από όλη την Ελλάδα που δεν ήξερες ότι υπάρχουν

Ετήσια Συνδρομή | Το #1 wedding free press της χώρας στην πόρτα σας!