Τα κορίτσια του Yes I Do κάνουν ένα girly bachelorette!

Η ομάδα του Yes I dο διοργάνωσε ένα bachelorette και ιδού τα αποτελέσματα...