Συμβολισμοί του γάμου. Τι σημαίνουν;

Σύμβολα που συναντάμε σε κάθε θρησκευτικό γάμο, όμως ελάχιστοι γνωρίζουν τι συμβολίζουν.