Όαση Σκάλα Beach Αγκίστρι

«Σε απόσταση ασφαλείας…!»