Νεανική όψη χωρίς νυστέρι με τις διορθωτικές ταινίες της Contours Rx

Οι ταινίες Lids by Design και Neck Rescue σάς εξασφαλίζουν ανώδυνα την ανανέωση που επιθυμείτε πριν από τον γάμο