Στη Βοστώνη δεν χρειάζεται πλέον να προσδιορίσουν το φύλο τους στα πιστοποιητικά γάμου

Με αυτόν τον τρόπο θέλουν να μειώσουν τις διακρίσεις και την περιθωριοποίηση που μπορεί να αντιμετωπίζει η LGBTQ κοινότητα.