Κύπρος: Ανώτατο όριο 350 ατόμων στους γάμους με ισχύ έως… το 2021! Να περιμένουμε κάτι τέτοιο και για την Ελλάδα;

Το διαφορετικό παράδειγμα που ισχύει κατ' εξαίρεση για τους γάμους και τις βαπτίσεις στην «αδελφή» χώρα.