Μαρία Μενούνος: Ένας παραδοσιακός ελληνικός γάμος απευθείας από το…Hollywood!

Ο παραδοσιακός φθινοπωρινός γάμος της Μαρίας Μενούνος στην Αρκαδία!