Αντιγόνη Πάντα-Χαρβά: «Γενικά, δεν το σκάω. Σε αντίθεση με πολλούς άντρες που έχω γνωρίσει».

Διαβάστε το ερωτηματολόγιο, βάλτε το χέρι στην καρδιά και απαντήστε και εσείς, από το σπίτι, στις ίδιες ερωτήσεις.