Εξομολόγηση: Αν ποτέ παντρευόμουν…

Ο Παναγιώτης Κούστας σε κείμενα που ίσως δεν έπρεπε ποτέ να είχαν γραφτεί...