Και κάπως έτσι κάποια μικρά μέλη της οικογενείας, αποκτούν βαρυσήμαντο ρόλο στον γάμο!

Ring Security Ring Security
Ring Security